logotype
NFZ

AKTUALNOSCI

Poradnia okulistyczna

Poradnia neurologiczna

Poradnia laryngologiczna

 

nieczynne

do odwołania

 

 

 

 

 

Osoby posiadające Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

mogą zamawiać powtórki leków na adres e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kod recepty zostanie przesłany e-mailem lub SMS-em,

w zależności od tego, jak zostało skonfigurowane IKP.

 

 

UWAGA !!!

 

 • Wizyta lekarska lub teleporada tylko po uzgodnieniu z lekarzem!!!

   

 • Celem umówienia wizyty u lekarza POZ, uzyskania teleporady,

  prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 52 373 29 23

  od godz. 8.00

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Klauzula informacyjna dla pacjentów

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bydgoska Medyczna Przychodnia „CENTRUM” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Wały Jagiellońskie 12,

 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

 4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ) oraz ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, diagnostyczne.

 5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

 6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO ,

 8. podanie danych osobowych jest obligatoryjne, co wynika z ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1318).

 

 

 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

 1. art. 6 ust. 1 pkt c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu realizacji obowiązków prawnych wynikających z ustawy wymienionej w punkcie 8;

 2. art. 6 ust. 1 pkt b) RODO, tj. dane przetwarzane są w celu realizacji umowy;

 3. art. 6 ust. 1 pkt f) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne w celu zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „CENTRUM”.

 4. art .9 ust.2 punkt i tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.

 

 

 

 

 

 


 

Od 1 stycznia 2013r. uruchomiony został elektroniczny system weryfikacji uprawnień pacjentów do świadczeń zdrowotnych finansowanych przez NFZ (eWUŚ). 1. Pacjent, który chce skorzystać z wizyty u lekarza jest zobowiązany przedstawić dokument z numerem pesel (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy), w celu potwierdzenia prawa do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 2. W sytuacji gdy Pacjent otrzyma informację, że NFZ nie potwierdził jego uprawnień do bezpłatnych świadczeń, powinien złożyć oświadczenie lub okazać dokument potwierdzający ubezpieczenie. Oświadczenie Pacjent składa tylko wówczas, gdy jest przekonany o swoim prawie do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. 3. W przypadku złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, NFZ wystąpi z żądaniem zwrotu poniesionych kosztów.